Poradnia Alergologiczna świadczy usługi specjalistyczne w zakresie leczenia schorzeń alergicznych oraz przewlekłych chorób układu oddechowego pacjentom, ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innych poradni specjalistycznej.
 
Wykonywane usługi medyczne:
 
  • Diagnostyka i leczenie schorzeń alergologicznych i przewlekłych chorób dróg oddechowych,
  • Badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria),
  • Testy skórne – Prick test (panel rozszerzony),
  • Oznaczanie swoistych IgE (metoda UniCAP),
  • Kwalifikowanie i prowadzenie swoistej immunoterapii (odczulanie) na pyłki drzew, traw, chwastów cało rocznie i sezonowo oraz roztocza kurzu domowego,
  • Współpraca z Towarzystwem Pomocy Chorym na Astmę i Alergię