Lekarze i pielęgniarki poradni podstawowej opieki zdrowotnej w  przychodni „Medyk” są dostępni dla pacjentów : od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 . Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr  67 265 10 99, 67 306 70 99.

Wizyty domowe można uzgadniać osobiście lub telefonicznie pod numerem 67 265 10 99 . Nocna i świąteczna pomoc medyczna W soboty , niedziele, święta oraz poza godzinami pracy przychodni „Medyk” pomoc lekarską w nagłych zachorowaniach oraz zabiegi pielęgniarskie wykonuje Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie przy ul. Szpitalnej 28 ,tel. 67 2632233

Niezbędne dokumenty do wypisania zwolnienia lekarskiego Zgodnie z obowiązującymi przepisami  do wypisania zwolnienia lekarskiego pacjent ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:

– dowód osobisty lub numer NIP

– NIP płatnika składek Zakładu Pracy

– Karta Praw Pacjenta

W związku z obowiązkiem ciążącym na kierownikach zakładów opieki zdrowotnej którzy mają zapewnić dostępność informacji o prawach pacjenta – zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr. 14, poz. 89) –  przekazujemy informację o obowiązujących przepisach dotyczących praw pacjenta –  Karta Praw Pacjenta PDF -pobierz