Wyszukiwarka

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZDL MEDYK -pobierz (pdf)

Upoważnienie pacjenta o udzielenie informacji o stanie zdrowia i/ lub udostępnienia dokumentacji medycznej

Informujemy , że Przychodnia MEDYK może udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniać dokumentację medyczną pacjenta dotyczącą stanu jego zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych osobom trzecim ,pod warunkiem wypełnienia przez pacjenta upoważnienia.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie trzeciej jest nadal skuteczne po śmierci pacjenta . Upoważnienie udzielone w danej placówce medycznej nie ma zastosowania u innego świasczeniodawcy.

upoważnienie pacjenta (pdf) -pobierz

 

DEKLARACJA WYBORU LEKARZA DOC,         DEKLARACJA WYBORU LEKARZA PDF

 

DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI DOC,  DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI PDF

powered by AdvaCMS