Wyszukiwarka

Polityka jakości

Priorytetowym celem


Zespołu Diagnostyczno-Leczniczego " MEDYK"
jest uczynić wszystko, aby dostarczać wysokiej jakości usługi w zakresie
podstawowej opieki medycznej,medycyny specjalistycznej, medycyny pracy oraz diagnostyki 

Gwarantujemy usługi spełniające oczekiwania i wymagania Pacjentów.
Działanie w ramach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 pozwoli nam na podniesianie zadowolenia i satysfakcji naszych Pacjentów, a także na utrzymanie najwyższego standardu usług. Ustaloną Politykę Jakości pragniemy realizować poprzez :

  • stałe, systematyczne doskonalenie i rozwój oferowanych świadczeń,
  • podnoszenie kwalifikacji personelu,
  • doskonalenie i unowocześnianie zaplecza technicznego

powered by AdvaCMS